. Škola Web Design-a

Preporučujemo

Najnoviji tutorijali

nedjelja, 12. veljače 2012.

Osnove HTML-a [4]

0 komentari


Danas počinjemo malo ozbiljnije sa HTML-om kao uvod u HTML 5
Da napomenemo da je veoma važno da pogledate prethodne HTML tutorijale jer se više nećemo vraćati na osnove.
Počinjemo sa listama

LISTE U HTML-u


Danas koristimo 3 vrste listi , a to su :

1 . Bullets lista koja izgleda ovako

  • HTML
  • CSS
Dok kod izgleda ovako

<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
</ul>


Znači otvaramo i zatvramo je sa <ul></ul> , a sadržaj obilježavamo sa <li></li>

2. Brojna lista koja izgleda ovako
  1. HTML
  2. CSS
Dok kod izgleda ovako


<ol>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
</ol>

Znači otvaramo je sa <ol></ol> , a sadržaj sa <li></li>

3. Definisana lista tj. lista koja je komentarisana i izgleda ovako

HTML
Ovo je prvi komentar
CSS
Ovo je drugi komentar
Dok kod izgleda ovako


<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Ovo je prvi komentar</dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Ovo je drugi komentar</dd>
</dl>

Znači otvaramo i zatvaramo je sa <dl></dl> sadržaj otvaramo sa <dt></dt> , a komentar sa <dd></dd>


FORME U HMTL-u

Forme se u HTML-u koriste sa prosleđivanje podataka serverima.

Za kreiranje forme koristimo <form> element

Primjer :

<form>
Element
</form>

Primjer forme :

Ime :

Prezime:

Kod za ovu formu izgleda ovako

<form>
Ime: <input type="text" name="firstname" /><br />
Prezime: <input type="text" name="lastname" />
</form>


Sa formama ćemo se detaljnije upoznati u kasnijim tutorijalima ovdje važno samo da naglasimo da se za forme koristi element <form>

Kasnije ćemo se vraćati na ovo no sada krećemo sa HTML5 koji predstavlja budućnosti.
more.

subota, 11. veljače 2012.

Osnove CSS-a [1]

0 komentari
Danas počinjemo sa CSS-om
CSS čini vaš rad sa HTML-om mnogo lakšim , a vašu stranicu mnogo ljepšom.

Primjer je animacija u CSS-u

Kod izgleda ovako (komentarisan)

<html>
<head> --> CSS kod ide u <head> dio koda
<style type="text/css"> --> Ovime otvaramo CSS dio kod
div -- > Ovim obilježavamo ovaj dio koda i koristiti cemo ga kasnije da ga pozovemo u HTML-u
{ --> Ovim pocinjemo ovaj dio CSS koda
width:100px; --> Širina
height:100px; --> Visina
background:red; --> Pozadina ce biti crvena
position:relative; --> Pozicija
animation:mymove 5s infinite; 
-moz-animation:mymove 5s infinite; /*Firefox*/
-webkit-animation:mymove 5s infinite; /*Safari i Chrome*/
}
@keyframes mymove --> kretanje animacije
{
from {left:0px;} --> Od čega počinje animacija
to {left:200px;} --> Gdje završava animacija
}
@-moz-keyframes mymove /*Firefox*/
{
from {left:0px;}
to {left:200px;}
}
@-webkit-keyframes mymove /*Safari i Chrome*/
{
from {left:0px;}
to {left:200px;}
}
</style> --> Završava CSS kod
</head>
<body>
<p><b>napomena:</b> Ovaj primjer ne radi sa Internet Explorerom i Operom.</p>
<div></div> --> ovo je onaj dio koda kojim pozivamo CSS kod u ovom dijelu HTML-a
</body>
</html>


Kako to izgleda možete pogledati


Sada slijedeći kod

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<style type="text/css"> 
div
{
appearance:button; --> U kodu pozivamo komandu na button
-moz-appearance:button; /* Firefox */
-webkit-appearance:button; /* Safari i Chrome */
}
</style>
</head>
<body>

<p><b>Note:</b> Internet Explorer  i Opera ne podržavaju ovaj kod</p>

<div>Vaš tekst</div> --> pozivamo se na kod iz CSS-a

</body>
</html>


Kako to izgleda možete pogledati OVDJE

Kako apperance : možemo koristiti

appearance: normal|icon|window|button|menu|field;
Eh sada kako sebi da olakšamo HTML kod
Preko CSS-a ćemo podesiti boju ili sliku pozadine :)


div
{
background:url(pozadina.gif) top left no-repeat,
url(slikapozadine.gif) bottom left no-repeat,
url(slikapozadine.gif) bottom right no-repeat;
}


U ovom tutorijalu smo koristili samo pokazne kodove , a kasnije nastavljamo sa pravim CSS tutorijalima.
more.

petak, 10. veljače 2012.

Osnove HTML-a [3]

0 komentari
 Nastavljamo sa našim tutorijalima :D

Danas ćemo proširiti naše znanje HTML-a do te granice da ćemo napraviti našu prvu stranicu ….. :)

Početi ćemo sa onim što smo ostavili prošli putLinkovanje :D

Primjer rečenice u kojoj ćemo koristiti linkovanje.Ukoliko želite kupiti automobil kliknite OVDJEKako to izgleda u HTML-u ?Prošli put smo naučili koristiti
<p></p>
Znači HTML kod izgleda ovakoUkoliko želite kupiti automobil kliknite OVDJE
Znači koristimo

vaš tekst 
Ukoliko želimo da se link otvori u novom prozoru koristiti ćemo target=”_blank” pa naš kod će sada izgledati ovako

Ukoliko želite kupiti automobil kliknite OVDJE


Sada ćemo proučiti kod :)<a href="" -- ovo je dio koji stranici govori gdje da vodi korisnika koji je kliknuo na link

> - ne zaboravite da zatvorite tag no bez kose crte / jer još nismo završili sa vašim kodom tj ubacimo tekst

</a> - e tek poslije teksta zatvaramo tagSada nastavljamo dalje sa našim učenjem HTML-aNastaviti ćemo sa odvajanjem tekstaUkoliko želimo razdvojiti npr naslov i tekst korizontalnom linijom koristiti ćemo <hr/>Primjer koda

<h3>Naslov</h3>
<hr/>
<p>Tekst koji je odvojen od naslov</p>
Što izgleda ovako

Naslov


Tekst koji je odvojen od naslova

Ukoliko želimo prenijeti tekst iz jednog reda u drugi koristiti ćemo <br/> tagPrimjer koda

<p> Ovo je tekst u prvom redu <br/> ovo je tekst u drugom redu<br/> ovo je treći red <br/> i tako dalje..</p>


Kako to izgleda

Ovo je tekst u prvom redu
ovo je tekst u drugom redu
ovo je treći red
i tako dalje..


Također mislim da je važno da vam napomenem da naslove <h1> koristimo do <h6>

Sada ćete vidjeti kako to izgleda

Kod koji ćemo sada koristiti izgleda ovako
<h1>Naslov 1</h1>
<h3>Naslov 3</h3>
<h4>Naslov 4</h4>
<h5>Naslov 5</h5>
<h6>Naslov 6</h6>

Naslov 1

Naslov 3

Naslov 4

Naslov 5
Naslov 6


Sada ćemo vidjeti koje sve tagove koristimo u paragrafima (<p></p>)
<b>Definište podebljani tekst
<big>Definiše povećani tekst
<var>Definiše varijablu 
<i>Definiše "nakrivljeni" italic tekst
<small>Definiše mali tekst
<strong>Definiše pojačani tekst
<code>Definiše kompjuterski "kod" tekst
<cite>Definiše citat
<adress>Definiše kontakt informacije autora teksta
<del>Definiše izbrisani tekst

Sada ćemo malo raditi sa stilovima
Primjer koda

<body style="background-color:red;">
<h1 style="background-color:blue;">Naslov</h1>
<p style="background-color:green;color:redd;">Parragraf</p>Prva linija koda definiše da će pozadina biti crvena
Druga linija kaže da će pozadina naslova biti plava
Treća linija kaže da će pozadina paragrafa biti zelena , a tekst crven.

Kako to izgleda ?


Naslov

Paragraf

Sada ste spremni da napravite svoju stranicu :D

Ja ću vam dati primjer

1. Otvorite Notepad++ (čiji download link imate u prvom tutorijalu)
2.Unesite slijedeći (i uredite ga ako hoćete) kod (želimo da pozadina bude crna , a slova crvena)
<html>
<head>
<body style="background-color:black;">
<h3 style="color:red">Naša prva stranica</h3>
<hr/>
<p>Naš prvi paragraf odvojen linijom</p> <!-- I komentiran -->
<b>Podebljana i <i>Nakrivljena</i> slova </b>
<center>
<p>Centrirani tekst</p>
</center>
<img src="http://i.imm.io/ggMc.jpeg"/>
<p>Naš prvi tekst koji nas vodi na facebook klikom <a href="http://facebook.com/">OVDJE </a></p>
</body>
</head>
</html>

I sačuvajte ga kao test.html

I eto vaše prve html stranice :D

Otvorite test.html (klikom na test.html) i pogledajte vaš rad u vašem browseru :D
more.

četvrtak, 9. veljače 2012.

Osnove HTML-a [2]

0 komentari
U prethodnom tutorijali naučili smo osnove.
Sada nastavljamo sa našom "HTML abecedom"
Nemojte se obeshrabiti ;)
Biti će ovo veoma lagano :D

Sada ćemo naučiti kako obojiti,podebljati slova.
Kako ubaciti sliku.
Kako odvojiti neki tekst.
Kako "linkovati" tekst

Svi mi volimo vidjeti ona lijepa obojena,podebljana,nakrivljena... slova :)

Kako to postići ?

U prehodnom tutorijali naučili smo koristiti <p> - paragraf
Ukoliko želimo obojiti slova u crveno postići ćemo to ovako
<p style="color:red"> Ova slova su crvena </p>

<p style= --> Znači naglašavamo da će to biti stil paragrafa
"color:red" --> U prevodu boja:crvena

Sada želimo podebljati slova
Za podebljavanje slova u HTML-u koristimo
<b> --> Neka vas asocira na englesku riješ "Big" (veliko) tako ćemo lakše zapamtiti ovaj tag
Primjer
<b>Ova rečenica je podebljana</b>
a šta ako želimo podebljanu riječ u paragrafu ?
<p>Ova rečenica ima <b>podebljanu</b> riječ </p>
Za "nakrivljena" ili "italic" slova koristimo tag
<i>

Primjer
<i>Ova rečenica je iskrivljena xD </i>
Ukoliko želimo dodati neku sliku koristimo tag

<img> --> Neka vas podsjeća na englesku riječ "Image" (slika)

eh sada krećemo sa malo težim :D
<img src="link vaše slike"/>
<img src= --> Znači izvor vaše slike
"link vaše slike" --> Iz kojeg će izvora stranica preuzeti vašu sliku
/> --> Zatvaramo tag

Dali je ovo teško ???
Možda i jeste pa ćemo zato linkanje teksta ostaviti za slijedeći put :D
more.

Osnove HTML-a [1]

0 komentariHTML je osnova 95% stranica na internetu i temelj je svakog web designer-a.

Sada ćemo se okrenuti samom kodu i pojasniti šta svaka linija koda znači.

Ovo je VAŽNO da naučite jer je to osnova za dalje....

<!-->  
Ovo je komentar koji ubacujemo u neke dijelove koda kako bi nama bilo lakše da se kasnije snađemo u kodu.
Primjer:
<h1>Ovo je naslov<h1> <!--Ovo je naslov -->
<p>Paragraf</p> <!-- Ovo je paragraf -->

Kako biste sami testirali ovaj primjer sknite Notepad ++ ovdje i unesite ovaj kod nakon čega ga sačuvajte kao Test.html

Nastavljamo dalje sa tutorijalom ;)
Nadam se da vam ovo nije bilo teško uff ;) pa baš je težak taj HTML xD

Eh sada šta svaki html kod mora imati.
Svaki html koda mora imati slijedeći dio koji vaš browser(chrome,mozzila,opera..) čita ....

<html> --> Označava da počinjemo sa html kodom
</html> ---> Svaki otvoreni tag se mora zatvoriti , a za to koristimo "/"
<head>  Ovo je funkcionalni dio koda koji mi ne vidimo ali on obavlja posao "iza scene" ;)
</head>
<body> Ovdje postavljamo onaj dio koda koji će se vidjeti na stranici
</body>
<title> Ovo je naslov stranice
</titile>

Primjer stranice :
<html>
<head>
<title>Naslov</title>
<body>
<h1> Ovo je naslov </h1> <!-- Koji i komentiramo ;) -->
<p>Ovdje ćemo napisati nešto :D </p>
</body>
</head>
</html>

Ovo je bio naš prvi tutorijal i šta smo naučili.

Naučili smo strukturu html-a i počeli sa njhovim osnovama.
Da ponovimo gradimo
Strukturu čine
<html>
<head>
<body>
Naslov stranice postavljamo pomoći
<title>
Naslov teksta i paragraf postavljamo pomoću
<h1>
<p>
A tagove zatvaramo kosom crtom "/"

Nadam se da ste uživali :D

Nešto vam nije jasno ???
Slobodno komentirajte :D
more.